Naše služby

Aktivní telemarketing

Aktivní telemarketing představuje komplexní obsluhu odchozích volání konkrétním osobám. Operátoři telefonem kontaktují předem vybranou skupinu zákazníků dle přesně zadaných parametrů.

Pasivní telemarketing

Pasivní telemarketing představuje komplexní obsluhu příchozích volání a jejich následné zpracování. Nejčastěji se jedná o poskytování informací o výrobcích či službách, přijímání objednávek, technickou podporu atd.

Řešení projektů – Retence

Řešení projektů – Retence představuje komplexní obsluhu zákazníků. Zejména je kladen důraz na retenční aktivity se zákazníky, které jsou velmi často opomíjeny a přitom jsou základem péče o zákazníky.

Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing je společným produktem společností Atoda a Algotech. Využívá se těsných synergií mezi společnostmi vyplývajících ze skutečnosti, že Atoda je členem skupiny Algotech.

Školení

Školení zaměřená na komunikaci zaměstnanců se zákazníky, na rozvíjení a udržení obchodních vztahů. Školení jsou určena pro personál a pracovníky komunikující se zákazníky prostřednictvím telefonu anebo osobně.

Poradenství v oblasti optimalizace provozu call centra

Poradenství je určeno jak pro nově budovaná call centra, tak i pro již fungující call centra. Nastavíme všechny základní procesy a optimalizujeme je.

Tiskové zprávy

Kontrola ze Státního úřadu inspekce práce

20.2.2018

Dne 17.4. 2018 proběhla na call centru v Českých Budějovicích kontrola Státního úřadu inspekce práce. Inspektoři kontrolovali totožnost našich zaměstnanců a následně existenci a správnost jejich pracovních smluv. Touto kontrolou jsme úspěšně prošli už před sedmi lety a nejinak tomu bylo i dnes. Opět jsme tedy potvrdili pověst poctivého zaměstnavatele.

Pobočka ATODA Příbram v novém.

12.2.2018

Cílem společnosti ATODA je, aby se u nás zaměstnanci cítili dobře a měli co nejlepší podmínky pro svou práci. Proto jsme dne 29. 1. 2018 přestěhovali pobočku v Příbrami do nových prostor. Tyto prostory splňují veškeré nároky moderního pracoviště a korespondují s tím, že se naše společnost řadí mezi leadery na trhu komerčních call center.