INFORMACE O ENERGETICKÉM ZPROSTŘEDKOVATELI

Tyto informace týkající se zprostředkovatele v energetických odvětvích jsou Vám poskytovány jako spotřebiteli v souladu s ustanovením § 11l zákon č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“), a ustanovením § 14 zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“):

Stáhnout v PDF.

 

Zprostředkovatel (název):

ATODA spol. s r.o.

IČO:

14106132

Sídlo:

Lidická tř. 2331/6a, 370 01 České Budějovice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 31764

Typ oprávnění:

Zprostředkovatel v energetických odvětvích dle energetického zákona (dále jen „zprostředkovatel“)

 

Kontaktní údaje zprostředkovatele:

Adresa:

E-mail:

Webové stránky:

ID datové schránky:

ATODA spol. s r.o.

Lidická tř. 2331/6a, 370 01 České Budějovice

atoda@atoda.cz

www.atoda.cz

nfu29ai

 

Registr, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti zprostředkovatele:

 

Registrační číslo:

 

Postup ověření registrace zprostředkovatele v registru:

Registr spravovaný a provozovaný Energetickým regulačním úřadem s dálkovým přístupem na https://www.eru.cz/registr-zprostredkovatelu


742238736

 

Vyhledání ve výše specifikovaném registru pomocí dálkového přístupu na https://www.eru.cz/registr-zprostredkovatelu  zadáním názvu zprostředkovatele, registračního čísla či identifikačního čísla.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím Energetického regulačního úřadu:

Spotřebitel je oprávněn podat Energetickému regulačnímu úřadu návrh na řešení sporu o splnění povinnosti ze smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích.

 

Adresa a kontaktní údaje Energetického regulačního úřadu:

Energetický regulační úřad (ERÚ)

tel.: +420 564 578 666

se sídlem Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava,

IČO: 70894451

Internetová adresa: https://www.eru.cz/

Internetová adresa pro informace o mimosoudním řešení sporů: https://www.eru.cz/spor-se-zprostredkovatelem

 

Orgán dohledu:

Energetický regulační úřad

se sídlem: Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava

IČO: 70894451

https://www.eru.cz/

 

Stáhnout v PDF.

 

Zprostředkovatel (název):


ATODA Tábor, spol. s r.o.

IČO:

27158756

Sídlo:

Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 23827

Typ oprávnění:

Zprostředkovatel v energetických odvětvích dle energetického zákona (dále jen „zprostředkovatel“)

 

Kontaktní údaje zprostředkovatele:

Adresa:

E-mail:

Webové stránky:

ID datové schránky:

ATODA Tábor, spol. s r.o.

Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor

atoda@atoda.cz

www.atoda.cz

s3mmac2

Registr, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti zprostředkovatele:

 

Registrační číslo:

 

Postup ověření registrace zprostředkovatele v registru:

Registr spravovaný a provozovaný Energetickým regulačním úřadem s dálkovým přístupem na https://www.eru.cz/registr-zprostredkovatelu


742238825

 

Vyhledání ve výše specifikovaném registru pomocí dálkového přístupu na https://www.eru.cz/registr-zprostredkovatelu  zadáním názvu zprostředkovatele, registračního čísla či identifikačního čísla.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím Energetického regulačního úřadu:

Spotřebitel je oprávněn podat Energetickému regulačnímu úřadu návrh na řešení sporu o splnění povinnosti ze smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích.

 

Adresa a kontaktní údaje Energetického regulačního úřadu:

Energetický regulační úřad (ERÚ)

tel.: +420 564 578 666

se sídlem Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava,

IČO: 70894451

Internetová adresa: https://www.eru.cz/

Internetová adresa pro informace o mimosoudním řešení sporů: https://www.eru.cz/spor-se-zprostredkovatelem

Orgán dohledu:

Energetický regulační úřad

se sídlem: Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava

IČO: 70894451

https://www.eru.cz/

 

Máte zájem o více informací? Napište nám!
Ozveme se vám obratem. Děkujeme!
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.

Copyright © 2024 - ATODA - Všechna práva vyhrazena - Zpracování osobních údajů